Özel Durum Açıklamaları

12 – 22.05.2024 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

11 – 06.05.2024 Herhangi Bir Otoriteye Mail Tablo Verilmesi

10 – 19.04.2024 Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği Hk.

09 – 19.04.2024 Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Hk,

08 – 05.04.2024 Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili

07 – 29.03.2024 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hk.

06 – 29.03.2024 Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri Hk.

05 – 29.03.2024 Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Şirketi Temsil, İlzam ve İmza Sirküleri Çıkartılması Hk.

04 – 29.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları

03 – 06.03.2024 Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hk.
       Ek-1: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
       Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

02 – 06.03.2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
       Ek: Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları

01 – 04.03.2024 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları SPK Onayı Hk.

18 – 16.10.2023 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında

17 – 13.07.2023 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında

16 – 04.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı Tescili Hk.

15 – 22.06.2023 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Hakkında

14 – 22.06.2023 Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı

13 – 21.06.2023 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında

12 – 20.06.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı Hakkında

11 – 26.04.2023 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında

10 – 27.03.2023 Esas Sözleşme Değişikliği ve İhraç Belgesinin Onayı İçin SPK Başvurusu Hk.

09 – 24.03.2023 Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.

08 – 23.03.2023 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili ve TTSG İlanı

07 – 23.03.2023 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili

06 – 20.03.2023 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması

05 – 20.03.2023 2022 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

04 – 20.03.2023 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

03 – 24.02.2023 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hakkında

02 – 22.02.2023 2022 Yılı Dönem Sonucu için Genel Kurul’a Yapılacak Teklif

01 – 22.02.2023 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

19 – 23.11.2022 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında

18 – 04.11.2022 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Ek-1: Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Raporu

17 – 22.08.2022 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Ek-1: Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Raporu

16 – 10.08.2022 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında

15 – 24.06.2022 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili ve TTSG İlanı

14 – 24.06.2022 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili

13 – 20.06.2022 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul Tarafından Onaylanması

12 – 20.06.2022 2021 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

11 – 20.06.2022 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

10 – 26.05.2022 2021 Yılı Dönem Sonucu İçin Genel Kurul’a Yapılacak Teklif Hk.

09 – 25.05.2022 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

08 – 19.05.2022 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Ek-1:Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Raporu

07 – 19.05.2022 Sermaye Artırımından Elde Edilecek – Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Ek-1:Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

06 – 15.04.2022 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında

05 – 31.03.2022 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hk

04 – 15.03.2022 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

03 – 15.03.2022 Sermaye Artırımından Elde Edilecek – Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

02 – 25.02.2022 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Ek: 01.01.2021-31.12.2021 Yılı Gelir Tablosu

01 – 20.01.2022 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.

12- 10.12.2021 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Raporu

EK-1:IHA Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme Raporu


11- 10.12.2021 Şirket Esas Sözleşmesinin İlanı Hk.


10- 10.12.2021 Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin Değişikliğinin Tescil ve İlanı Hk.


9- 03.12.2021 Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin Değişikliğinin SPK tarafından onaylanması


8- 24.11.2021 Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Değişikliği İçin SPK Başvurusu Hk.

Ek-1: Esas Sözleşme Değişiklik Metni


7- 19.11.2021 Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin Değişikliği Hakkında

EK-1: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı


6- 19.11.2021 Bağış ve Yardım Politikası, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hk.

EK-1: Bağış ve Yardım Politikası

EK-2: Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları


5- 19.11.2021 Bilgilendirme Politikası


4- 19.11.2021 Kar Dağıtım Politikası


3- 19.11.2021 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.6. Maddesi Gereğince Açıklama


2- 19.11.2021 Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

EK-1: Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

EK-2: Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

EK-3: Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

EK-4: Mustafa Tansu Bağımsızlık Beyanı

EK-5: Mehmet İlker Genç Bağımsızlık Beyanı


1- 19.11.2021 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında