Özel Durum Açıklamaları

6-15.04.2022 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hakkında

5- 31.03.2022 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hk

4- 15.03.2022 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

3- 15.03.2022 Sermaye Artırımından Elde Edilecek – Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

2- 25.02.2022 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Ek: 01.01.2021-31.12.2021 Yılı Gelir Tablosu

1- 20.01.2022 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.

12- 10.12.2021 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Raporu

EK-1:IHA Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme Raporu


11- 10.12.2021 Şirket Esas Sözleşmesinin İlanı Hk.


10- 10.12.2021 Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin Değişikliğinin Tescil ve İlanı Hk.


9- 03.12.2021 Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin Değişikliğinin SPK tarafından onaylanması


8- 24.11.2021 Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Değişikliği İçin SPK Başvurusu Hk.

Ek-1: Esas Sözleşme Değişiklik Metni


7- 19.11.2021 Şirket Esas Sözleşmesinin 6.Maddesinin Değişikliği Hakkında

EK-1: Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı


6- 19.11.2021 Bağış ve Yardım Politikası, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Hk.

EK-1: Bağış ve Yardım Politikası

EK-2: Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları


5- 19.11.2021 Bilgilendirme Politikası


4- 19.11.2021 Kar Dağıtım Politikası


3- 19.11.2021 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.6. Maddesi Gereğince Açıklama


2- 19.11.2021 Yönetim Kurulu Komitelerinin Oluşturulması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

EK-1: Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

EK-2: Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

EK-3: Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

EK-4: Mustafa Tansu Bağımsızlık Beyanı

EK-5: Mehmet İlker Genç Bağımsızlık Beyanı


1- 19.11.2021 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hakkında