İMTİYAZLAR

a- Yönetim Kurulu Üye seçme imtiyazı;

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulunu 6 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçü, Yönetim Kurulu 8 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin dördü Yönetim Kurulu 10 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin beşi Yönetim Kurulu 12 kişi olarak belirlendiği takdirde Yönetim Kurulu üyelerinin altısı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. 

b- Genel Kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı;

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda B Grubu pay sahipleri, her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda A Grubu pay sahipleri, her bir pay için 5 (beş) oy hakkına sahiptir.