BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bağış ve Yardım Politikası, Şirketin 20.06.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmuştur.

Şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim’in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımlardan kaçınılır.

Hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul’ da belirlenir. Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulur.